Продавница
Дрес на ФК Гостивар

Можете веднаш да го нарачате својот дрес со број и име на дресот кој го сакате.

ФК ГОСТИВАР ДОМАШЕН ДРЕС

ден30,00

Ринор Ајдини
6 Ринор
Ајдини
Муарем Муарем
8 Муарем
Муарем
Филип Петковски
9 Филип
Петковски
Стојанчо Велинов
10 Стојанчо
Велинов
Ѓорѓи Танушев
11 Ѓорѓи
Танушев
Сухејб Рушити
13 Сухејб
Рушити
Дарко Стојанов
15 Дарко
Стојанов
Антонио Каланоски
17 Антонио
Каланоски
Вилдан Керим
20 Вилдан
Керим
Емран Рамадани
22 Емран
Рамадани
Борјан Пановски
25 Борјан
Пановски
Амир Јашар
33 Амир
Јашар
Виктор Крстевски
44 Виктор
Крстевски
Стојан Стојчевски
55 Стојан
Стојчевски
Енис Дервиши
77 Енис
Дервиши
Благоја Спирковски
88 Благоја
Спирковски
Бујар Абази
91 Бујар
Абази
Астрит Амзаи
1 Астрит
Амзаи
Фисник Жука
3 Фисник
Жука
Андреј  Кировски
5 Андреј
Кировски
Симеон Христов
7 Симеон
Христов
Рушту Јонус
27 Рушту
Јонус
Фахрудин Џурџевич
29 Фахрудин
Џурџевич
Реџан Абази
18 Реџан
Абази
Гордијан Христовски
Гордијан
Христовски