NEWS

Home Нов трансфер – Рушту Јонус. Добродојде во ФК Гостивар.

Нов трансфер – Рушту Јонус. Добродојде во ФК Гостивар.

Нов трансфер – Рушту Јонус. Добродојде во ФК Гостивар.

Датум на раѓање: 22-ти Јуни, 2002

Место на раѓање: Скопје Македонија

Возраст: 20 години

Висина: 1,83 м

Државјанство:Северна Македонија Северна Македонија

Позиција:Средно поле – Централно средно поле

Нога: Лева